Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Equipes Notre Dame


Założyciel: Père Henri Caffarel
Cecha charakterystyczna: Małżeństwo jako droga do świętości
Praktyki religijne:
1. Codzienna modlitwa osobista
2. Codzienna lektura Pisma Świętego
3. Codzienna wspólna modlitwa małżonków
4. Codzienna wspólna modlitwa rodziny (z dziećmi)
5. Comiesięczna rozmowa małżonków połączona z modlitwą (dialog małżeński)
6. Systematyczna praca nad sobą (reguła życia)
7. Coroczne rekolekcje
Etapy formacji: Dwa lata formacji podstawowej na podstawie materiałów instruktażowych. Następnie formacja odbywa się w uformowanym kręgu/grupie.
Statusy członkostwa: Brak informacji.
Ruchy powiązane: Equipes Notre-Dame Jeunes
Dodatkowe informacje: Spotkania odbywają w formule prostego posiłku (kolacji), podczas którego pary dzielą się wydarzeniami z ostatniego miesiąca. Jest także czas modlitwy oraz dyskusji na temat wybrany na cały rok. Następnie jest omówiona realizacja zobowiązań (np. dialog, modlitwa małżeńska).
Adres strony internetowej (wersja orginalna): Équipes Notre-Dame | Vivez votre couple dans la Foi
Adres strony internetowej (wersja polska): Équipes Notre-Dame | Ruch Duchowości Małżeńskiej
Główne lektury: Brak informacji.
Dla kogo małżeństwa
Częstotliwość spotkań raz w miesiącu
Długość spotkań nie dłużej niż 3 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, obowiązkowe
Częstotliwość rekolekcji raz w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone