Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Wspólnota Indywidualności Otwartych: Kuźnia Osobowości


Założyciel: ks. Jacek Stryczek
Cecha charakterystyczna: Formowanie poprzez codzienną pracę nad sobą sprawczych katolików, którzy żyją swoimi ideałami i potrafią w ich duchu zmieniać świat w XXI wieku.
Praktyki religijne:
1. Codzienna medytacja Pisma Świętego i wprowadzanie jej w życie poprzez realizację krótkich postanowień.
2. Regularne uczestnictwo w czwartkowych spotkaniach wspólnoty (część wspólna modlitewno-tematyczna i część dzieleniowo-dyskusyjna w 10-osobowych grupach).
3. Zaangażowanie we współtworzenie wspólnoty poprzez uczestnictwo w projektach i składkę.
4. Rozwój w duchu otwartości na inny sposób myślenia przy jednoczesnej wierności swoim ideałom.
5. Współtworzenie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Etapy formacji: nie dotyczy
Statusy członkostwa: Poza podstawową formacją we wspólnocie można zostać koliderem, a potem liderem 10-osobowej grupy formacyjnej, uczestnicząc w większym stopniu w procesach decyzyjnych całej wspólnoty. Możliwa jest także rola lidera jednego z projektów realizowanych przez wspólnotę.
Ruchy powiązane: Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK), Męska Strona Rzeczywistości (MSR), Perła Kobiecości
Dodatkowe informacje: Jest to gałąź Wspólnoty Indywidualności Otwartych. Wspieramy rozwój człowieka w wielu sferach życia przy jednoczesnej wierności katolickim wartościom i zaangażowaniu we współtworzenie Kościoła. Formacja prowadzona jest zarówno zdalnie w całej Polsce, jak i lokalnie w Krakowie (w przyszłości także w innych miejscowościach). Podane odpowiedzi dot. rekolekcji dotyczą wyjazdów. Oprócz tego, oferowane są rekolekcje (niewyjazdowe) kilka razy w roku.
Adres strony internetowej: https://www.wio.org.pl/
Główne lektury: Podcast "Kuźnia Osobowości": https://open.spotify.com/show/5l3BTB0GfTmy6eqnruVtQo

Dla kogo mężczyźni kobiety
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu
Długość spotkań nie dłużej niż 3 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji raz w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone