Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Skauci Europy


Założyciel: O. Jakub Sevin SJ, Sir Robert Baden-Powell
Cecha charakterystyczna: Ad Mariam Europa!
Praktyki religijne:
1. Rozważanie Słowa Bożego (forma zależna od wieku: "spotkanie ze Słowem", "Apel Ewangeliczny", "Godzina Drogi/Światła")
2. Codzienna Msza święta podczas obozów / wędrówek i innych spotkań skautowych oraz wychowanie do regularnego korzystania z sakramentu spowiedzi/ stałego spowiednictwa, zachęta do korzystania z kierownictwa duchowego
3. Pełnienie służby wychowawczej w tandemie z Duszpasterzem
4. Wielopłaszczyznowy rozwój osobisty w duchu wartości chrześcijańskich
5. Praca w małych grupach rówieśniczych - wspólne przeżywanie wiary, przygody, wychowanie młodych przez młodych
6. Odkrywanie Stwórcy poprzez naturę (obozowanie, wędrównki, prostotę)
Etapy formacji: Wilczki 9-11 lat, harcerki i harcerze 12-17 lat, przewodniczki i wędrownicy 17+
Statusy członkostwa: Uczestnik (wilczek, harcerz, wędrownik, przewodniczka), Szefowa, Szef (osoba pełniąca funkcję wychowawczą wobec młodszych), osoba wspierająca (wszyscy pozostali)
Ruchy powiązane: Federacja Skautingu Europejskiego
Dodatkowe informacje:
Adres strony internetowej: www.skauci-europy.pl
Główne lektury: Instrukcja obsługi Skautów Europy
"Skauting dla chłopców", Robert Baden-Powell
"Wskazówki dla skautmistrzów", Robert Baden-Powell

Dla kogo wszyscy
Częstotliwość spotkań kilka razy w miesiącu
Długość spotkań inne
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji kilka razy w roku
Długość rekolekcji między tydzień a dwa tygodnie
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone