Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri"


Założyciel: Jacek Wójcik
Cecha charakterystyczna: Wyrażana czynem miłość do ludzi najbiedniejszych z biednych na całym świecie
Praktyki religijne:
1. Codzienne modlitwy Ruchu (św. Pawła VI, franciszkańska i św. Jana Henryka Newmana)
2. Pierwszopiątkowa droga krzyżowa
3. Ogólnopolskie rekolekcje Ruchu
4. Ograniczanie w życiu codziennym własnych wydatków i dzielenie się z potrzebującymi braćmi i siostrami w krajach Trzeciego Świata
5. Budzenie wrażliwości na los ludzi najbiedniejszych swoją postawą życiową, słowem i przykładem
Etapy formacji: Nie dotyczy
Statusy członkostwa: Nie dotyczy
Ruchy powiązane: Zgromadzenie Misjonarek Miłości (inspiracją do powstania Ruchu było spotkanie jego założyciela z Matką Teresą; Ruch przejął modlitwy Ruchu z tego zgromadzenia)
Dodatkowe informacje:
Adres strony internetowej: www.maitri-duszpasterz.pl, www.maitri.pl, www.maitri.diecezja.lublin.pl, www.wroclaw.maitri.pl, www.adopcjaserca.eu
Główne lektury: Rusinek R. SAC (2014), Przywrócić nadzieję. Adopcja Serca, Apostolicum
30 lat Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata - Maitri (2005)

Dla kogo wszyscy
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu
Długość spotkań nie dłużej niż 3 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji kilka razy w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone