Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Wędrownicy - organizacja skautingu katolickiego


Założyciel: Maciej Tryburcy, Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży
Cecha charakterystyczna: Formacja dzieci i młodzieży do służby na rzecz parafii
Praktyki religijne:
1. Udział we Mszy św.
2. Lektura Pisma Świętego
3. Modlitwa brewiarzowa
4. Doświadczenie życia wspólnotowego
5. Poznawanie Stwórcy przez stworzenie
Etapy formacji: Gałąź żółta (wilczki) dzieci w wieku 6-10 lat, gałąź zielona (skautki i skauci) młodzież w wieku 11-17 lat, gałąź czerwona - dorośli
Statusy członkostwa: Nie dotyczy.
Ruchy powiązane: Brak informacji.
Dodatkowe informacje: Brak informacji.
Adres strony internetowej: https://wedrownicy.pl/ https://skautingwparafii.pl/
Główne lektury: Josemaria Escriva: Droga, Bruzda, Kuźnia
Jacques Sevin: Le Scoutisme
Dla kogo dzieci młodzież mężczyźni kobiety
Częstotliwość spotkań raz w tygodniu
Długość spotkań nie dłużej niż 3 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji kilka razy w roku
Długość rekolekcji między tydzień a dwa tygodnie
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone