Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Akcja Katolicka


Założyciel: Papież Pius XI, w Polsce - Prymas August Hlond w 1930 r.
Cecha charakterystyczna: Udział katolików świeckich jako urzędu Kościoła, w jedności z hierarchią w jego misji apostolskiej.
Praktyki religijne:
1. Pogłebianie życia religijnego poprzez stałą formację osobistą i wspólnotową.
2. Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego.
3. Kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywności społecznej. Zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła.
4. Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej.
5. Zangażowanie w formację dzieci i młodzieży.
6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.
7. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.
8. Współpraca z instytucjami życia publicznego.
Etapy formacji: Formacja parafialna oparta na programie Kościoła w Polsce na podstawie wydawanych każdego roku materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej oraz dokumentach Kościoła. Rekolekcje diecezjalne dla chętnych oraz rekolekcje międzydiecezjalne do liderów Akcji Katolickiej w Polsce. W czerwcu stała pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę.
Statusy członkostwa: Członek zwyczajny i wspierający (bez prawa wyborczego).
Ruchy powiązane: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - młodzieżowa Akcja Katolicka
Dodatkowe informacje: Ojczyzną AK jest parafia. Celem Akcji Katolickiej jest zbawienie siebie i innych. Poprzez formację kształtuje swoje życie duchowe prowadzące do aktywności apostolskiej w życiu społecznym. Posiadana osobowość prawna co czyni Stowarzyszenie partnerem do współpracy z instytucjami życia publicznego. Działa doskonale tam gdzie napotyka otwartych na działalność ze świeckimi kapłanów a liderzy dbając o właściwą formację siebie i Parafialnego Oddziału, inicjują nowe zadania. Podana poniżej częstotliwość spotkań i ich długość dotyczą spotkań formacyjnych w parafii.
Adres strony internetowej: www.ak.org.pl
Główne lektury: Statut Akcji Katolickiej w Polsce
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa - Materiały Formacyjne, wydawane cyklicznie
Ks. prof. Tadeusz Borutka, Duchowość asystenta Akcji Katolickiej

Dla kogo mężczyźni kobiety
Częstotliwość spotkań raz w miesiącu
Długość spotkań nie dłużej niż 3 godz
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji kilka razy w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone