Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich

Rycerstwo Św. Michała Archanioła


Założyciel: ks. Marian Polak CSMA i Zofia Sobieraj
Cecha charakterystyczna: Głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka.
Praktyki religijne:
1. Codzienna modlitwa egzorcyzmem prostym
2. Post o chlebie i wodzie w każdy piątek
3. Pełne uczestnictwo w piątkowej Mszy Świętej
4. Comiesięczne uczestnictwo w "Chórze Uwielbienia" - modlitewnych spotkaniach zastępu.
5. Szerzenie czci Świętego Michała Archanioła i Aniołów Stróżów.
6. Ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej
7. Piątkowa modlitwa egzorcyzmem za Kościół, Polskę i świat.
Etapy formacji: Przed wstąpieniem do Rycerstwa kandydaci przechodzą próbę rycerską trwającą od trzech miesięcy do roku. Po zakończeniu próby przystępują do złożenia uroczystego przyrzeczenia i zostają wpisani do Księgi Rycerstwa.
Statusy członkostwa: Nie dotyczy.
Ruchy powiązane: Brak
Dodatkowe informacje: Charyzmatem Rycerstwa św. Michała Archanioła, jest odpędzanie złych duchów, demonów od siebie i innych atakowanych przez nie ludzi. Rycerze modlą się za tych którzy są dręczeni, kuszeni, zdenerwowani, czują niepokój w sercu, za rodziny w których nie ma zgody, miłości, za zniewolonych narkotykami, alkoholem, tytoniem, pożądliwością ciała. Odpędzają złe duchy od Kościoła, Polski i całego świata. Jest to walka z szatanem. Rycerze odmawiają modlitwy o uwolnienie lub wyzwolenie z mocy zła, szatana. Przez modlitwy, wyrzeczenia, posty, cierpienia, wydzierają szatanowi dusze nieśmiertelne i ofiarowują je Bogu. W ten sposób współpracują z Chrystusem i z Kościołem w dziele zbawienia świata i w budowaniu Królestwa Bożego tu na ziemi.
Adres strony internetowej (wersja orginalna): https://kjb24.pl/
Główne lektury: "Walczmy z szatanem" ks. Marian Polak CSMA
Dwumiesięcznik "Któż jak Bóg!"

Dla kogo mężczyźni kobiety młodzież
Częstotliwość spotkań raz w miesiącu
Długość spotkań nie dłużej niż 3 godziny
Uczestnictwo w rekolekcjach tak, zalecane
Częstotliwość rekolekcji kilka razy w roku
Długość rekolekcji krócej niż tydzień
Wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich - Strona w sieci od 2021r.© Wszelkie prawa zastrzeżone